Bc. Hana Svobodová

Bakalářská práce

Jazykové prostředky typické pro MŠ

Typical Verbal Communication in Kindergartens
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na jazykové prostředky užívané v komunikaci v prostředí mateřských škol. Východiskem pro tvorbu práce je odborná literatura věnující se tématu slangu a použití básnických prostředků v poezii. Zajímá mě především používání slangových výrazů mezi dětmi i pedagogy a též přítomnost říkanek v mateřských školách, zvláště těch, které děti tvoří a přináší do tohoto prostředí samy …více
Abstract:
This thesis is focused on the typical verbal communication in kindergartens. The starting point for creating this thesis is literature devoted to the theme of slang and using poetic means in poetry. I am particularly interested in using slang expressions among children and teachers and also occurrence of nursery rhymes in kindergartens, especially those, which are created and brought to this environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Žižková
  • Oponent: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta