Stiliani THEODOSIADISOVÁ

Bachelor's thesis

Činnost dobrovolníků a jejich koordinátorů v oblasti paliativní péče

Activities of volunteers and their coordinators in the area of palliative care
Anotácia:
Bakalářská práce ve své teoretické části vysvětluje význam neziskového sektoru a dobrovolnictví, jeho druhy a oblasti dobrovolné činnosti. Popisuje také motivaci k dobrovolnictví. Seznamuje s termínem paliativní péče, ukazuje pocity terminálně nemocných pacientů a osob pečujících o takto nemocné. Práce objasňuje význam neziskových organizací a dobrovolnictví v zařízeních hospicového typu, dále také …viac
Abstract:
The theoretical part of this Bachelor`s Degree Thesis explains the importace of non-profit sector and volunteering, its types and areas of voluntary work. It also describes motivation to volunteer. It introduces the term palliative care, shows feelings of terminally ill patients and people who take care of them. The Thesis clarifies the importance of non-profit organizations and volunteering in hospice …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012
Zverejniť od: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

THEODOSIADISOVÁ, Stiliani. Činnost dobrovolníků a jejich koordinátorů v oblasti paliativní péče. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta