Stiliani THEODOSIADISOVÁ

Bachelor's thesis

Činnost dobrovolníků a jejich koordinátorů v oblasti paliativní péče

Activities of volunteers and their coordinators in the area of palliative care
Abstract:
Bakalářská práce ve své teoretické části vysvětluje význam neziskového sektoru a dobrovolnictví, jeho druhy a oblasti dobrovolné činnosti. Popisuje také motivaci k dobrovolnictví. Seznamuje s termínem paliativní péče, ukazuje pocity terminálně nemocných pacientů a osob pečujících o takto nemocné. Práce objasňuje význam neziskových organizací a dobrovolnictví v zařízeních hospicového typu, dále také …more
Abstract:
The theoretical part of this Bachelor`s Degree Thesis explains the importace of non-profit sector and volunteering, its types and areas of voluntary work. It also describes motivation to volunteer. It introduces the term palliative care, shows feelings of terminally ill patients and people who take care of them. The Thesis clarifies the importance of non-profit organizations and volunteering in hospice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012
Accessible from:: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

THEODOSIADISOVÁ, Stiliani. Činnost dobrovolníků a jejich koordinátorů v oblasti paliativní péče. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta