Bc. Andrej Zužo

Diplomová práce

Význam bankovního systému v národním hospodářství – teorie a praxe

The importance of the banking system in the national economy – theory and practice
Abstract:
Annotation The aim of the graduation theses is to explain the importance of the banking system in the Slovak national economy. Its significance is illustrated by the specific analysis of the activities of the Central Bank and commercial banks. The introduction of the Theses deal with a brief history and specification of the types of banking systems. The importance of Central bank for the national economy …více
Abstract:
Anotácia Cieľom diplomovej práce je vysvetliť význam bankového systému v ekonomike Slovenskej republiky. Jeho význam je vysvetlený na základe osobitnej analýzy činnosti centrálnej banky a obchodných bánk. V úvode práce sa nachádza krátka história a špecifikácia druhov bankových systémov. Význam centrálnej banky pre národné hospodárstvo spočíva najmä v realizácii menovej politiky, a tiež vykonávania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance