Bc. Nikola Matvijová

Bakalářská práce

NBS - súčasť európskeho systému centrálnych bánk v kontexte medzinárodného práva

NBS - a part of european the system master bank in the context of international law
Abstract:
The National bank of Slovakia performs a function of state monetary and financial policy administrator and it insures stability of currency and financial sector in Slovak republic. The NBS is a part of the European system of central banks together with the European central bank and the national central banks of all member states of the European Union and it is a part of the Eurosystem like the system …více
Abstract:
Národná banka Slovenska plní funkciu vykonávateľa štátnej menovej a peňažnej politiky a zabezpečuje stabilitu meny a peňažného sektora v Slovenskej republike. Je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk spolu s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami všetkých členských krajín Európskej únie a Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Dušan Križan
  • Oponent: Ing. Ľubomír Mojžíšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK