Bc. Michal Létal

Diplomová práce

Návrh uživatelského rozhraní s využitím prvků vtělené interakce pro práci s odborným textem

Design of user interface for working with academic text with usage of embodied interaction
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá vtělenou interakcí. Jejím hlavním cílem je návrh prototypu rozhraní, které bude prvky vtělené interakce využívat. Toto rozhraní by mělo usnadnit práci s informacemi uživatelům, kteří dohromady pracují na tvorbě odborného textu. Práce samotná je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a snaží se objasnit pojem vtělené interakce a její rozdíly oproti jiným způsobům …více
Abstract:
This master thesis deals with embodied interaction. The main goal of this thesis is to create prototype of interface which will use elements of embodied interaction. Purpose of this interface is to simplify the work with information to a group of users which works on scholarly text. The first section of this thesis is theoretical and aims to clarify the concept of embodied interaction and highlights …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda
  • Oponent: Ing. Martin Souček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta