Bc. Diana Briestenská

Diplomová práce

D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem

D-A a D-A-D´ luminophores having oxazaborine acceptor
Anotace:
Predkladaná diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá AIE/ACQ efektom. V úvode práce sú vysvetlené základné princípy a podmienky uplatnenia AIE efektu, spolu s technologickými aplikáciami zlúčenín, ktoré vykazujú fluorescenciu v pevnom stave. Ďalšia časť práce je zameraná na fluorescenčné oxazaboríny a ich delenie. Predmetom experimentálnej časti je príprava rôzne substituovaných oxazaborínov …více
Abstract:
This master thesis deals with the AIE/ACQ effect. The introduction explains the basic principles and conditions of application of the AIE effect, together with the technological applications of compounds showing fluorescence in the solid state. The next part of the work is focused on fluorescent oxazaborines and their division. The subject of the experimental part is the preparation of variously substituted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Briestenská, Diana. D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Organická chemie