Mgr. Pavla Tvrdíková

Diplomová práce

Vybrané aspekty právního postavení příslušníků nečlenských států z pohledu práva EU

Selected Aspects of Legal Status of Third-country Nationals from the Perspective of EU Law
Anotace:
Diplomová práce zkoumá práva státních příslušníků třetích zemí na vstup a pobyt na území Evropské unie zejména z pohledu práva na respektování rodinného života. Z tohoto důvodu se práce zaměřuje na rodinné příslušníky občana Unie a osoby ze třetí země, která legálně pobývá na území Unie a usiluje o sloučení rodiny. Pozornost je rozdělena mezi primární právo, zejména Listinu základních práv Evropské …více
Abstract:
The Diploma thesis aims to analyze the rights of third-country nationals to entry and stay in the European Union mainly from the perspective of the right to respect for family life. Because of this reason the thesis considers family members of a Union citizen and family members of a third-country national who legally resides on the territory of one of the member states and who seeks family reunification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta