Bc. Radek Uhlíř

Master's thesis

Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých

Socio-criminogenic factors leading to juvenile delinquency
Abstract:
Diplomová práce na téma Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých se zabývá jedním z aspektů navýsost aktuální problematiky delikventního chování dosud nezformovaných jedinců. V práci jsou nejprve řešeny otázky sociálně kriminogenních faktorů ovlivňujících výskyt tohoto negativního společenského jevu. Ná-sleduje pasáž zaměřená na prevenci kriminality. Poslední …more
Abstract:
The thesis entitled The Social Criminogenic Factors Affecting Delinquent Behaviour of Children and Juveniles deals with one of the aspects of the very up-to-date issue of delin-quent behaviour of yet unformed individuals. The thesis first focuses on the area of social criminogenic factors affecting the occurrence of this negative social phenomenon. The next part concentrates on the prevention of criminality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2014
Accessible from:: 28. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Alena Plšková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Uhlíř, Radek. Sociálně kriminogenní faktory ovlivňující delikventní chování dětí a mladistvých. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe