Rostislav HRDLIČKA

Bakalářská práce

Role asistenta prevence kriminality a její přínos v Moravském Berouně

Role of crime prevention assitant and its benefits in Moravsky Beroun
Anotace:
Práce se zabývá realizací a vlivem projektu "Asistent prevence kriminality" v sociálně vyloučené lokalitě Moravský Beroun. V úvodu představuje základní pojmy jako prevence, prevence kriminality, sociálně vyloučená lokalita a rovněž se zabývá příčinami vzniku sociálně vyloučených lokalit vztažených k Romskému etniku. V další části práce popisuje důvody a průběh zřízení pozice asistenta v Moravském Berouně …více
Abstract:
Thesis is concerned with the realization and the impact of the "Crime Prevention Assistant" project in the socially excluded area of Moravsky Beroun. In the introduction, the author defines terms such as prevention, crime prevention, socially excluded area, while at the same time he is concerned with the causes of the creation of such socially excluded areas with regard to the Romani ethnic minority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRDLIČKA, Rostislav. Role asistenta prevence kriminality a její přínos v Moravském Berouně. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta