Mgr. David Wiesner

Advanced ('rigorózní') thesis

Utilization of Machine Learning in Biomedical Image Synthesis

Utilization of Machine Learning in Biomedical Image Synthesis
Abstract:
Využití automatické analýzy obrazu má v biomedicíně již dlouhou tradici. Mezi obvyklé aplikace patří segmentace, tracking nebo klasifikace. Tyto metody je však nutné ověřovat, aby se uživatelé mohli spolehnout na získané výsledky. To motivuje vývoj simulačních nástrojů schopných vytvářet syntetické snímky s odpovídající anotací. Cílem této práce je výzkum a vývoj generativních modelů a související …more
Abstract:
The employment of automated algorithms for analysis of biomedical image data is well established. Among the typical use cases is segmentation, tracking, or classification of the structures of interest. As the users often have to rely on the correctness of the obtained results, there is a high demand for objective validation. This motivates the development of simulation tools capable of producing synthetic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2020
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., Dr.rer.nat.habil. Boris Flach

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Artificial intelligence and data processing / Artificial intelligence and data processing