Bc. Romana Galuszková

Bakalářská práce

VLIV UTRAZVUKU NA ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ ROZTOKU S OBSAHEM ČÁSTIC OXIDŮ KOVŮ

Influence of ultrasound on the electrostatic fiberforming of solutions with particles of copper oxide
Anotace:
Tato práce je zaměřena na charakterizaci kompozitních vrstev obsahujících nanočástice oxidu mědi pro předpokládané využití těchto vzorků v oblasti antibakteriální filtrace. Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat vliv ultrazvuku na viskozitu poly-merních roztoků s nanočásticemi oxidu mědi a provést charakteristiku elektrostaticky vyrobených z výše uvedených roztoků kompozitních nanovlákenných vzorků …více
Abstract:
This work is focused on the characterization of composite layers containing nanopar-ticles of copper oxide which can find their future application as filter with antibacterial properties. The aim of this work was to investigate an influence of ultrasound on the visco-sity of polymers solutions with nanoparticles of copper oxide and to study properties of further electrospun composite nanofibers to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ganna Ungur

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Galuszková, Romana. VLIV UTRAZVUKU NA ELEKTROSTATICKÉ ZVLÁKŇOVÁNÍ ROZTOKU S OBSAHEM ČÁSTIC OXIDŮ KOVŮ. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN