Šárka Pelikánová

Bachelor's thesis

Shared service centres in the Czech public service administration - advantage and risks of their implementation

Centra sdílených služeb v české veřejné správě –přínosy a rizika jejich implementace
Anotácia:
Bakalářská práce zkoumá centra sdílených služeb, jejich implementaci v české veřejné správě a přínosy a rizika jejich zavedení. Cílem bakalářské práce je nabídnout pohled na centra sdílených služeb, jejich roli ve veřejné správě s důrazem na důsledky jejich zavedení pro českou veřejnou správu. První kapitola práce se zaměřuje na popis Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období …viac
Abstract:
The baccalaureate thesis examines shared service centres, their implementation in the Czech public services administration and the related risks. The goal of this thesis is to provide an overview of the shared service centres, their role within the public service administration with a focus on the consequences of their implementation for the Czech public service administration. The first chapter describes …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedúci: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Tomáš Khorel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36670