Šárka Pelikánová

Bachelor's thesis

Shared service centres in the Czech public service administration - advantage and risks of their implementation

Centra sdílených služeb v české veřejné správě –přínosy a rizika jejich implementace
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá centra sdílených služeb, jejich implementaci v české veřejné správě a přínosy a rizika jejich zavedení. Cílem bakalářské práce je nabídnout pohled na centra sdílených služeb, jejich roli ve veřejné správě s důrazem na důsledky jejich zavedení pro českou veřejnou správu. První kapitola práce se zaměřuje na popis Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období …more
Abstract:
The baccalaureate thesis examines shared service centres, their implementation in the Czech public services administration and the related risks. The goal of this thesis is to provide an overview of the shared service centres, their role within the public service administration with a focus on the consequences of their implementation for the Czech public service administration. The first chapter describes …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: Tomáš Khorel

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36670