Karin HAJŽMANOVÁ

Diplomová práce

Author´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novels

Author´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novels
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stylistickou analýzou dvou románů Toni Morrisonové, The Bluest Eye a Beloved, a následně srovnávací analýzou s jejich českými překlady. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části se práce zabývá výzkumem stylisticky příznakových rysů děl Toni Morrisonové. Druhá část se věnuje srovnávací analýze anglických originálů s jejich českými překlady a zaměřuje se na možnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of stylistic analysis of the two novels by Toni Morrison, The Bluest Eye and Beloved, and also the contrastive analysis of the English originals and their Czech translations. The practical part of the thesis is divided into two main parts. The first part explores the distinctive features of Toni Morrison?s novels. The second part deals with the contrastive analysis of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013
Zveřejnit od: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJŽMANOVÁ, Karin. Author´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novels. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta