Karin HAJŽMANOVÁ

Master's thesis

Author´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novels

Author´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novels
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stylistickou analýzou dvou románů Toni Morrisonové, The Bluest Eye a Beloved, a následně srovnávací analýzou s jejich českými překlady. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části se práce zabývá výzkumem stylisticky příznakových rysů děl Toni Morrisonové. Druhá část se věnuje srovnávací analýze anglických originálů s jejich českými překlady a zaměřuje se na možnosti …more
Abstract:
The thesis deals with the issue of stylistic analysis of the two novels by Toni Morrison, The Bluest Eye and Beloved, and also the contrastive analysis of the English originals and their Czech translations. The practical part of the thesis is divided into two main parts. The first part explores the distinctive features of Toni Morrison?s novels. The second part deals with the contrastive analysis of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2013
Accessible from:: 14. 6. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAJŽMANOVÁ, Karin. Author´s Style and Translation: Czech Translations of Toni Morrison´s Novels. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta