Theses 

Ruské embargo a jeho dopad na EU: případová studie Společná zemědělská politika – Bc. Tereza Hrabalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Hrabalová

Diplomová práce

Ruské embargo a jeho dopad na EU: případová studie Společná zemědělská politika

Impact of Russian embargo on EU: the case study Common Agricultural Policy

Anotace: V souvislosti s ruským embargem na dovoz potravin, které jsou původem ze zemí Evropské unie, se začalo diskutovat o mechanismech pomoci pro evropské zemědělce. Práce vychází z předpokladu, že Společná zemědělská politika je stěžejní oblastí EU, ale zároveň představuje jednu z největších konfliktních linií mezi jednotlivými členskými státy, které mají k oblasti zemědělství rozdílné přístupy. Proto bude způsob, jakým bude tato výjimečná situace vyřešena, důležitý nejen z ekonomického, ale i z politického hlediska. Ambicí této práce je představit přijaté mechanismy pomoci evropským zemědělcům, představit jejich oporu v primárním právu a případné precedenty které této pomoci v historii předcházely a ze kterých mohla Evropská unie čerpat inspiraci. Mimo výše uvedeného bude cílem práce odpovědět na výzkumné otázky – Jaká je opora kompenzačního mechanismu v primárním a sekundárním právu? Předcházely mechanismu pomoci zemědělcům nějaké události (precedenty) v minulosti? Tyto výzkumné otázky budou zodpovězeny za pomoci analýzy primárního a sekundárního práva Evropské unie a analýzou historických I aktuálních událostí a souvislostí.

Abstract: In the context of Russian ban for European agricultural production began also discussion about some ways of support for European farmers who have been hit by this ban. This thesis works with the fact that Common agricultural policy is one of the most important policies within EU and also represents one of the cleavages among member states. The attitude of each of member states to this policy varies. Solution of this situation will be crucial for further, either economical or political development of EU. The main aim of this thesis is to introduce mechanisms and supports from EU for EU farmers and also mention experiencies from the past that could help with current situation. The thesis will seek for answers for two research questions: Which support has accepted aid mechanism in EU law? Preceded aid mechanism for farmers an event (precedents) in the past? Answers for those questions will be seeked by analysis of primar and secundar law together with analysis of historical and current events and contexts.

Klíčová slova: Evropská unie, Společná zemědělská politika, Ruské embargo, pomocný mechanismus European union, Common agricultural policy, Russian ban, aid mechanism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 17:36, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz