Bc. Adéla Zemánková

Diplomová práce

Marketing a management nákupních center v České republice (případová studie vybraných center)

Marketing and management of shopping centers in Czech Republic (case study of selected centers)
Anotace:
Cílem diplomové práce „Marketing a management nákupních center v České republice (případová studie vybraných center)“ je analyzovat a vyhodnotit marketingové strategie a řízení nákupních center v České republice, zejména z pohledu managementu nákupních center. Metodikou výzkumu je dotazníkové šetření, ve kterém byla oslovena nákupní centra v České republice. První část práce je věnována teoretickým …více
Abstract:
The aim of the thesis „Marketing and management of the shopping centers in the Czech Republic (case study of selected centers)” is to analyse and evaluate marketing strategies and management of the shopping centers in the Czech Republic, especially from the perspective of the shopping centers management. In the research methodology is used questionnaire survey, which is addressed to the shopping centers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta