Mgr. Jiří Tomášek

Diplomová práce

Zátěžové faktory práce v nízkoprahovém zařízení pro romské děti a mládež pohledem animátorů

The Stress Factors of Work in a Low-Threshold Institution for the Roma Children and Youth from the Animators' Perspective
Anotace:
Název diplomové práce „Zátěžové faktory práce v nízkoprahovém zařízení pro romské děti a mládež pohledem animátorů“ dobře vystihuje co je jejím obsahem. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy a východiska, na které autor navazuje praktickou částí. Teoretická část obsahuje kapitoly věnované problematice sociálního vyloučení romského etnika z majoritní společnosti, popisu systému prevence …více
Abstract:
Diploma theses „The Stress Factors of Work in a Low-Threshold Institution for the Roma Children and Youth from the Animators’ Perspective“ describes well what is its subject. In the theoretical part there are described basic ideas and data on which author is connecting with practical part. The theoretical part content chapters dedicated to problem of social exclusion of Roma ethnic from majority society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta