Bc. Kateřina Jursová

Diplomová práce

Zvýšení motivace dispečerů společnosti Geis CZ, s.r.o.

Dispatchers motivation improvement at Geis CZ, s.r.o. company
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na zvýšení motivace dispečerů, a tím i jejich profitability společnosti Geis CZ, s.r.o. Zabývá se různými teoriemi a metodami, které podávají vysvětlení motivace pracovníků celkově. Cílem práce je návrh řešení, pomocí kterých se zvýší motivace dispečerů společnosti Geis CZ, s.r.o.
Abstract:
The thesis focuses on increasing dispatchers motivation and their profitability to the Geis CZ s.r.o. company. The thesis also contains the metods and theories defining the employee motivation. It also describes current situation.Thesis purpose is to create a solution improving dispatchers motivation in Geis company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jursová, Kateřina. Zvýšení motivace dispečerů společnosti Geis CZ, s.r.o.. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera