Daniel REISKÝ

Bakalářská práce

Etická problematika farmakologické kastrace

Ethical issues concerning pharmacological castration
Anotace:
Tato práce se zabývá dnes velmi aktuální a často diskutovanou problematikou sexuálních deviantů, kteří spáchali zvlášť závažný sexuální zločin a kteří mají možnost podstoupit léčbu své poruchy za pomocí farmakologické kastrace (hormonálního útlumu) z pohledu etického, zbaveného mediálního zabarvení a senzacechtivosti. Rovněž se zabývá problematikou lidí, kteří prokazatelně netrpí žádnou z forem poruchy …více
Abstract:
This paper deals with a now very topical and much debated issue of sexual deviants, who have committed particularly serious sexual crimes and who have the opportunity to undergo treatment for their disorder using pharmacological castration (hormonal inhibition) from an ethical perspective, rid of media tint sensationalism. It also deals with people who demonstrably do not suffer from any form of sexual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2010
Zveřejnit od: 2. 8. 2010
Identifikátor: 16511

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REISKÝ, Daniel. Etická problematika farmakologické kastrace. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 8. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4o7mxu 4o7mxu/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
Bulanova, L.
21. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.