Bc. Simona Bojková

Diplomová práce

Online svépomocné komunity pro ženské oběti domácího násilí

Online Self - Help Communities for the Female Domestic Violence Victims
Anotace:
Tato práce se zabývá online svépomocnými komunitami pro ženské oběti domácího násilí. Teoretická část se věnuje definování domácího násilí a jeho kontextu, se zaměřením na online svépomocné komunity (pro ženské oběti domácího násilí). V tomto oddílu práce je vymezena online komunikace, definována sociální opora a sociální kapitál. Jsou v něm rovněž popsány rozdíly mezi face to face a online komunikací …více
Abstract:
This thesis deals with online self – help communities for the female domestic violence victims. Its theoretical part is devoted to the definition of domestic violence and it’s context, with the focus on the online self – help communities (for the female domestic violence victims). In this chapter, there is defined on-line communication, social support and social capital. It also includes the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukas Blinka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika