Monika HULINOVÁ

Bakalářská práce

Zobrazení muže arivisty ve vybrané tvorbě Guy de Maupassanta a Stendhala

The depiction of an upstart man in the chosen pieces of G. de Maupassant and Stendhal
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem filmového Zobrazení muže arivisty v dílech Guy de Maupassanta a Stendhala. V první teoretické části práce jsou popsány umělecké směry (realismus a naturalismus) a historické události, které ovlivnily jeho vývoj a životy autorů. Druhá část kvalifikační práce zkoumá zobrazení arivisty v románech.
Abstract:
The bachelor's thesis pursues the topic of the depiction of an upstart man in the chosen pieces of G. de Maupassant and Stendhal. The first part of the thesis is dedicated to the artistic movements (the realism and the naturalism), and last but not least the historical events which influenced the development of movements and authors ways of writing. The second part of the bachelor's thesis concerns …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HULINOVÁ, Monika. Zobrazení muže arivisty ve vybrané tvorbě Guy de Maupassanta a Stendhala. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/