Theses 

Břišní tance hravě pro děti mladšího školního věku – Mgr. Michaela Dolanská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Mgr. Michaela Dolanská

Master's thesis

Břišní tance hravě pro děti mladšího školního věku

Belly dancing playfully for lower primary school children

Abstract: Diplomová práce „Břišní tance hravě pro děti mladšího věku“ pojednává o břišním tanci jako volnočasové aktivitě zařaditelné pro děti mladšího školního věku bez předchozího kontaktu s tímto pohybem. Cílem práce je vytvoření metodického materiálu pro učitele 1. stupně ZŠ či vedoucí volnočasových aktivit, kteří by chtěli břišní tance zařadit do své pohybové náplně. Záměrem práce je sestavení souboru námětů pohybových prvků a kombinací břišního tance, které jsou zaměřeny na žáky mladšího školního věku. Jednotlivé cviky jsou v choreografii propojeny motivací, která má tematickou dějovou linii, a jsou aplikovatelné v praxi. Teoretická část obsahuje osm kapitol zabývající se mladším školním věkem obecně, co děti ovlivňuje, učením, senzomotorickým učením, motivací, vytvářením představ, dramatickou výchovou a poslední kapitola je věnována břišnímu tanci. K teoretické části je ještě připojena rešerše literatury. V praktické části se nachází soubor šestnácti cviků včetně odborných názvů, popisu provedení a fotografického zobrazení. Tyto cviky jsou nakonec propojeny do choreografie. V závěru praktické části je zařazena kapitola věnující se poznatkům z praxe.

Abstract: Diploma thesis “Belly dancing playfully for children of lower primary school” deals with belly dancing as a free time activity classifiable for children of lower primary without previous contact with this kind of locomotion. The aim of this thesis is to create the methodical material for teachers of lower primary or instructors, which want to place belly dancing as the kind of exercise during their classes. The intention of the thesis is to make a set of belly dancing movements folded to dancing combinations consider on children of lower primary. Each dancing movement is linked with motivation of thematic plot and is applied in the practice. The theoretical part contains basic information about evolutional specifics of lower primary age, ways of learning, motivation, dramatic education and belly dancing as well. Set of sixteen belly dancing exercises including technical title, description of implementation and photos are situated in the second, practical part. These exercises are linked to the choreography. In the end is chapter of experience.

Keywords: Mladší školní věk, senzomotorické učení, představivost, motivace, styly učení, dramatická výchova.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/7/2019 13:45, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz