Martina MACHÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Výchova k hlubšímu vnímání národní identity prostřednictvím výtvarné hry (mladší školní věk)

Education for Deeper Perception of National Identity through Art Education (younger school age)
Anotace:
Ústředním tématem práce je národní identita v rámci výtvarné výchovy. Nejdříve se tedy zabývám definováním pojmů výchova, vnímání, mladší školní věk, samozřejmě také vymezením národním identity a s ní souvisejícími termíny identity, zvyků, tradice, kultura a společnost. Práce se snaží názorně popsat poznání svého národa právě prostřednictvím výtvarné hry a uvádí pak názorné příklady pro práci s dětmi …více
Abstract:
The central theme of this thesis is national identity in art education. First of all deals with a definition of terms education, perception, school age, and of course the definitions of national identity and its related terms of identity, habits, traditions, culture and society. The thesis describe the knowledge about our nation through art education and provides ilustrative examples for working with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2012
Zveřejnit od: 26. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Irena Kovářová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHÁLKOVÁ, Martina. Výchova k hlubšímu vnímání národní identity prostřednictvím výtvarné hry (mladší školní věk). Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ys6weo ys6weo/2
26. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 3. 2012
Bulanova, L.
27. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.