Theses 

Břišní tance hravě pro děti mladšího školního věku – Mgr. Michaela Dolanská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Mgr. Michaela Dolanská

Master's thesis

Břišní tance hravě pro děti mladšího školního věku

Belly dancing playfully for lower primary school children

Anotácia: Diplomová práce „Břišní tance hravě pro děti mladšího věku“ pojednává o břišním tanci jako volnočasové aktivitě zařaditelné pro děti mladšího školního věku bez předchozího kontaktu s tímto pohybem. Cílem práce je vytvoření metodického materiálu pro učitele 1. stupně ZŠ či vedoucí volnočasových aktivit, kteří by chtěli břišní tance zařadit do své pohybové náplně. Záměrem práce je sestavení souboru námětů pohybových prvků a kombinací břišního tance, které jsou zaměřeny na žáky mladšího školního věku. Jednotlivé cviky jsou v choreografii propojeny motivací, která má tematickou dějovou linii, a jsou aplikovatelné v praxi. Teoretická část obsahuje osm kapitol zabývající se mladším školním věkem obecně, co děti ovlivňuje, učením, senzomotorickým učením, motivací, vytvářením představ, dramatickou výchovou a poslední kapitola je věnována břišnímu tanci. K teoretické části je ještě připojena rešerše literatury. V praktické části se nachází soubor šestnácti cviků včetně odborných názvů, popisu provedení a fotografického zobrazení. Tyto cviky jsou nakonec propojeny do choreografie. V závěru praktické části je zařazena kapitola věnující se poznatkům z praxe.

Abstract: Diploma thesis “Belly dancing playfully for children of lower primary school” deals with belly dancing as a free time activity classifiable for children of lower primary without previous contact with this kind of locomotion. The aim of this thesis is to create the methodical material for teachers of lower primary or instructors, which want to place belly dancing as the kind of exercise during their classes. The intention of the thesis is to make a set of belly dancing movements folded to dancing combinations consider on children of lower primary. Each dancing movement is linked with motivation of thematic plot and is applied in the practice. The theoretical part contains basic information about evolutional specifics of lower primary age, ways of learning, motivation, dramatic education and belly dancing as well. Set of sixteen belly dancing exercises including technical title, description of implementation and photos are situated in the second, practical part. These exercises are linked to the choreography. In the end is chapter of experience.

Kľúčové slová: Mladší školní věk, senzomotorické učení, představivost, motivace, styly učení, dramatická výchova.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedúci: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 07:58, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz