Mgr. Michaela Dolanská

Master's thesis

Břišní tance hravě pro děti mladšího školního věku

Belly dancing playfully for lower primary school children
Anotácia:
Diplomová práce „Břišní tance hravě pro děti mladšího věku“ pojednává o břišním tanci jako volnočasové aktivitě zařaditelné pro děti mladšího školního věku bez předchozího kontaktu s tímto pohybem. Cílem práce je vytvoření metodického materiálu pro učitele 1. stupně ZŠ či vedoucí volnočasových aktivit, kteří by chtěli břišní tance zařadit do své pohybové náplně. Záměrem práce je sestavení souboru námětů …viac
Abstract:
Diploma thesis “Belly dancing playfully for children of lower primary school” deals with belly dancing as a free time activity classifiable for children of lower primary without previous contact with this kind of locomotion. The aim of this thesis is to create the methodical material for teachers of lower primary or instructors, which want to place belly dancing as the kind of exercise during their …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedúci: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta