Pavla CHARVÁTOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj komunikace u žáků primárního vzdělávání metodami dramatické výchovy

Using drama education methods to develop communication in primary school pupils
Anotace:
Diplomová práce řeší rozvoj komunikace žáků mladšího školního věku metodami dramatické výchovy. Teoretická část se věnuje komunikaci v pedagogickém pojetí, dramatické výchově a jejím metodám a konečně rozvíjení komunikace metodami dramatické výchovy. Tato práce poskytuje i náměty na dramatické hry rozvíjející komunikaci a jejich hodnocení ve výuce. Cílem empirické části je komplexní náhled na využití …více
Abstract:
The diploma thesis solves the development of communication of primary school pupils with the methods of dramatic education. The theoretical part deals with communication in pedagogical conception, drama education and its methods and finally the developmpent of communication with the methods of drama education. This work also provides ideas for dramatic games to develop communication and their evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHARVÁTOVÁ, Pavla. Rozvoj komunikace u žáků primárního vzdělávání metodami dramatické výchovy. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta