Bc. Roman Pop

Bakalářská práce

Projekt reklamní kampaně pro vybraný produkt podnik

Advertising campaign of product - company
Anotace:
V bakalářské práci je rozpracován projekt reklamní kampaně na konkrétní produkt podniku, který je zaměřen na servis vodních dýmek. Teoretická část má za úkol představit proces tvorby reklamní kampaně, včetně jednotlivých fází. Nedílnou součástí je tvorba rozpočtu na tuto reklamní kampaň. Praktická část je cílená na uvedení daného produktu na trh. Vychází ze znalosti marketingových nástrojů. Je vypracován …více
Abstract:
This bachelor’s thesis elaborates on the advertisement campaign project for a company that focuses on the hookahs service. The theoretical part focuses on the process of the advertisement campaign creation, including individual steps. This includes the budget proposal for the campaign. The practical part focuses on the introduction of product on the market. Its getting on the marketing tools. The budget …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní