Mgr. Iva Florianová

Diplomová práce

Obecně závazné vyhlášky obcí o místních poplatcích

Generally Binding Ordinances of the Municipalities on Local Charges
Anotace:
Diplomová práce se věnuje obecně závazným vyhláškám obcí o místních poplatcích. Po nezbytném teoretickém úvodu, ve kterém je vymezena ústavní, evropská a zákonná úprava místní samosprávy následuje praktická část této práce, v níž jsou zejména jednotlivé místní poplatky podrobněji charakterizovány a také je naznačena jejich případná nejednoznačná zákonná úprava. Další kapitola se pak zabývá náročným …více
Abstract:
The thesis deals with generally binding municipal ordinances on local fees. After the necessary theoretical introduction, in which the constitutional, the European and the domestic legal frameworks of local self-government are defined, the practical part of the theses follows. In the practical part, the particular local charges are defined in detail and also their ambiguous legal framework is pointed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo