Sylva JECHOVÁ

Bachelor's thesis

Spolupráce učitelů základní školy a pracovníků pedagogicko psychologické poradny při vzdělávání a výchově žáků se specifickými poruchami učení a poruchami chování

Teacher collaboration at primary school with educational and psychological counseling
Anotácia:
Bakalářská práce je výsledkem teoretických poznatků a výzkumu, který jsem prováděla mezi zaměstnanci Pedagogicko-psychologické poradny v Jindřichově Hradci a učiteli Základní školy v Chlumu u Třeboně. Teoretické poznatky ve své bakalářské práci čerpám z odborných zdrojů a práci prokládám výsledky kvalitativního výzkumu. Odborná literatura mi pomohla popsat zařízení pedagogicko-psychologické poradny …viac
Abstract:
Thisbachelor thesis is a result of theoretical knowledge and research which had been done among the employees of pedagogical-psychological counselling in Jindřichův Hradec and teachers from elementary school in Chlum u Třeboně. The theoretical knowledge being part of my bachelor thesis was gained from expert resources and it is also enhanced with results of the theoretical research. The expert literature …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zverejniť od: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Veronika Zvánovcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JECHOVÁ, Sylva. Spolupráce učitelů základní školy a pracovníků pedagogicko psychologické poradny při vzdělávání a výchově žáků se specifickými poruchami učení a poruchami chování. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 4r81g2 4r81g2/2
31. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2016
Bulanova, L.
1. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.