Bc. René Wodecki

Master's thesis

Using pop songs to improve pronunciation in the EFL classroom

Using pop songs to improve pronunciation in the EFL classroom
Anotácia:
Tato práce se zabývá využitím populárních písní v hodinách anglického jazyka a jejich vlivem na výslovnost žáků. Práce nejen představuje výslovnost z různých úhlů, ale také navrhuje několik nápadů, jak využít písně v hodinách za účelem zdokonalení výslovnosti u žáků. Teoretická část popisuje hlavní aspekty výslovnosti a jejich nepostradatelnost ve výuce. V této části jsou taktéž popsány zásadní důvody …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with using pop songs in the EFL classroom and their impact on students’ pronunciation. It not only introduces pronunciation from various perspectives but also suggests some ideas how to use songs in the lessons in order to develop students’ pronunciation. The theoretical part describes the main aspects of pronunciation and the reasons for teaching them. Moreover, it depicts …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedúci: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language