Jana TIŠEROVÁ

Bachelor's thesis

Klasická a autorská pohádka v mateřské škole

Classic and authorial fairy tale in kindergarten
Abstract:
Cíl: Cílem mé práce je zjistit, které formy pohádkových příběhů jsou dětem předškolního věku nejbližší. Mou snahou je zmapovat, ke kterým stylům pohádkového vyprávění se děti rády vracejí. Řešení: Pro své šetření jsem využila kvalitativní metodu rozhovorů s dětmi nad přečtenou pohádkou. Průběžně jsem využívala metodu zúčastněného pozorování při sledování zájmu o výtvarnou složku knih. Následně děti …more
Abstract:
Aim: My thesis shall reveal which form of fairy-tales is the favourite one for preschool children. My effort is to find out which styles of fairy tales children return to. Solution: I applied qualitative method of interviewing children about the read fairy-tale for my survey. Continually, I used the method of participant observation while monitoring the interest in artwork contained in books. Subsequently …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 3. 2016
Accessible from:: 18. 3. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Eva Svobodová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TIŠEROVÁ, Jana. Klasická a autorská pohádka v mateřské škole. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.3.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 18. 3. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Nursery School Teaching

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 4rvxmd 4rvxmd/2
18/3/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
18/3/2016
Bulánová, L.
19/3/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.