Monika Dostálová

Diplomová práce

Proměny pohádkové postavy čerta ve folklorních a autorských pohádkách

The Treatment of the Character of Devil in the Folk Tales and Modern Tales
Anotace:
Diplomová práce Proměny pohádkové postavy čerta ve folklorních a autorských pohádkách se zabývá ztvárněním a pojetím pohádkové postavy čerta v literární tvorbě vybraných autorů. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je věnována vymezení pojmu Literatura pro děti a mládež, vzniku, vývoji a rozdělení pohádek. Dále je v této části zaměřena pozornost na ztvárnění a pojetí …více
Abstract:
Dissertation thesis The threatment of the character of devil in the folks tales and modern tales deals with rendition and conception of the character of devil in literary works of selected artists. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is devoted to defining the concept of literature for children and youth, creation, development and distribution of fairy tales …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2012
Zveřejnit od: 18. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálová, Monika. Proměny pohádkové postavy čerta ve folklorních a autorských pohádkách. Liberec, 2012. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy