Ing. Pavel Skočovský

Bachelor's thesis

Podnikatelský záměr k zajištění úvěru na nákup nákladního automobilu

Business plan to secure a credit for the purchase of a lorry
Abstract:
Význam podnikatelského záměru a úspěšného rozvoje v součastném podnikání.Vypracování podnikatelského záměru na zajištění úvěru.Charakteristika firmy, postavení na trhu, konkurence. Přínos a možná rizika při realizaci podnikatelského záměru.Finanční analýza firmy.
Abstract:
Meaning entrepreneurial intention and successful development in contemporary enterprise. Work up entrepreneurial intention for ensure credit. Characteriration firm, position on market,competition. Contribution and possible risk for realiyation entrepreneurial intention.Financial analysis firm.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2006
  • Supervisor: Ing. Bohumil Pexídr
  • Reader: Ing. Zdeňka Loubalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Organization and Management of small and medium sized firms