Ing. Pavel Skočovský

Bachelor's thesis

Podnikatelský záměr k zajištění úvěru na nákup nákladního automobilu

Business plan to secure a credit for the purchase of a lorry
Anotácia:
Význam podnikatelského záměru a úspěšného rozvoje v součastném podnikání.Vypracování podnikatelského záměru na zajištění úvěru.Charakteristika firmy, postavení na trhu, konkurence. Přínos a možná rizika při realizaci podnikatelského záměru.Finanční analýza firmy.
Abstract:
Meaning entrepreneurial intention and successful development in contemporary enterprise. Work up entrepreneurial intention for ensure credit. Characteriration firm, position on market,competition. Contribution and possible risk for realiyation entrepreneurial intention.Financial analysis firm.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2006
  • Vedúci: Ing. Bohumil Pexídr
  • Oponent: Ing. Zdeňka Loubalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Sting academy

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Organization and Management of small and medium sized firms

Práce na příbuzné téma