Bc. et Bc. Lenka Vysloužilová

Bakalářská práce

Interaktivní výukový materiál Asie: poloha, členitost, vodstvo s využitím DPZ

Interactive tuition material of Asia: location, topography, hydrography using remote sensing
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá interaktivní výukou regionální geografie Asie s pomocí snímků dálkového průzkumu Země za pomoci interaktivní prezentace vytvořené v programu SMART Notebook. Hlavním cílem je vytvoření ukázky výuky zeměpisu na druhém stupni základních škol. Teoretická část bakalářské práce je věnována interaktivním tabulím, výuce a práci s nimi. Další část se zabývá výhodami a nevýhodami …více
Abstract:
The topic of this thesis is teaching of regional geografy of Asia with a use of remote sensing images of the Earth, with a use of an interactive presentation, created in SMART Notebook. The main goal is to present an example of teaching geography for later classes of primary schools. Theoretical part of the thesis describes pros and cons of interactive blackboards, SMART Notebook software and the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta