Milan Zeus

Bakalářská práce

Legálně dostupné drogy a jejich vliv na zdraví studentů

Anotace:
V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou legálně dostupných drog a jejich vlivem na zdraví studentů středních škol. Hlavním cílem bylo zjištění, jaké zkušenosti mají studenti s užíváním legálně dostupných drog, do jaké míry si uvědomují s nimi spojená zdravotní rizika a jak hodnotí prevenci, týkající se této problematiky na školách a také jejich názor na vliv rodiny.Teoretická část se věnuje …více
Abstract:
The topic of my Bachelor´s thesis was a research on legally accessible drugs and their effect on high-school students´ health. The main objective was to research the type and level of experience with legally accessible drugs among students and their level of awareness of the connected health risks. The related research also studied how these students view the prevention in schools regarding this topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/4txxzz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Učitelství praktického vyučování a praktického výcviku