Theses 

Európska centrálna banka a jej menová politika – Attila Panyik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Attila Panyik

Bakalářská práce

Európska centrálna banka a jej menová politika

The European Central Bank and its monetary policy

Abstract: Panyik, Attila: European Central Bank and its monetary policy.[Bachelor thesis]. College of Banking Praha, foreign university Banska Bystrica. Department of Finance and banking. Supervisor: Ing. Valer Demjan, PhD. Year of defense: 2016 Pages: 52 Thesis deals with looking at the issue of the development of monetary policy in the euro area. In the first part of the thesis is described the development of monetary policy from a historical perspective. The following are the tasks of the European Central Bank and monetary policy strategy, to be elected in order to comply with price stability, which is a priority objective. This work describes organizational components and tools that the European Central Bank uses the conduct of monetary policy. The main part are used Theoretical knowledge for the analysis of compliance with the target of monetary policy of the European Central Bank during the period of its operation. Using charts and graphs is performed by comparison variables that affect decisions on how and what instruments will be the European Central Bank to implement monetary policy.

Abstract: Panyik, Attila: Európská centrálna banka a jej menová politika. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing Valér Demjan, PhD. Rok obhajoby: 2016. Počet strán: 52. Bakalárska práca sa zaoberá pohľadom na problematiku vývoja menovej politiky v eurozóne. V prvej časti práce je popisovaný vývoj menovej politiky z historického hľadiska. Ďalej sú uvedené úlohy Európskej centrálnej banky a menovo politická stratégia, ktorú volia, aby bola dodržaná cenová stabilita, ktorá je prioritným cieľom. Práca popisuje organizačné zložky a nástroje, ktoré Európska centrálna banka využíva k výkonu menovej politiky. V hlavnej časti práce sú použité teoretické poznatky zamerané na analýzu plnenia cieľa menovej politiky Európskej centrálnej banky počas obdobia jej fungovania. Pomocou tabuliek a grafov je vykonávané porovnanie veličín, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, akým spôsobom a akými nástrojmi bude Európska centrálna banka uskutočňovať menovú politiku.

Klíčová slova: Kľúčové slová, Európska centrálna banka, menová politika, orgány ECB, stratégia menovej politiky, úlohy ECB, European Central Bank, monetary policy, bodies of the ECB, monetary policy strategy, tasks of the ECB

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz