Bc. Kateřina Hrnčířová

Diplomová práce

Bezpečnost jako sociální systém, sektory bezpečnosti a jejich funkce

Security as a Social System, Security Sectors and Their Functions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti. Práce analyzuje a řeší vše, co je s bezpečností spojené a blízké. V teoretické části se nacházejí základní pojmy úzce související s bezpečností. Cílem této diplomové práce je především proniknout do této složité problematiky. V práci se pojednává o bezpečnosti jako sociálním systému, sektorech a funkcích bezpečnosti. Závěr této práce je zaměřen …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of the Security. The thesis analyzes and solves everything what is connected with security. In the beginning are defined basic concepts closely related to security. The aim of this diploma thesis is primarily to understand the complicated issues of this topic. The diploma thesis deals with security as a social system, security sectors and their functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní