Bc. Martin Kučera

Diplomová práce

Finanční analýza společnosti ROEL, s. r. o.

Financial Analysis of company Roel, l.t.d.
Abstract:
Diploma thesis ‘Financial Analysis of ROEL, l.t.d.’ elaborates on the topic of financial analysis and its main goal is to assess the current development, success in business, financial health and stability of the company, including the proposing of recommendations for the future. The theoretical part defines basic concepts related to the analysis together with selected methods and models. The content …více
Abstract:
Diplomová práca „Finančná analýza spoločnosti ROEL, s.r.o.“ sa zaoberá témou finančnej analýzy a jej hlavným cieľom je posúdenie doterajšieho vývoja, úspešnosti v podnikaní, finančného zdravia a stability spoločnosti, vrátane navrhnutia jednotlivých odporúčaní do budúcnosti. V teoretickej časti práce sú vymedzené základné pojmy spojené s analýzou spolu s vybranými metódami a modelmi. Obsah praktickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Margita Pekarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting