Bc. Eliška Vondráčková

Master's thesis

Spotřebitelská smlouva v mezinárodním styku - interakce a analýza ustanovení nařízení Řím I a Brusel I

Consumer Contract in the cross-border Area - the Interaction and the Analyze of the Rome I Regulation and Brussel I Regulation
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza kolizní a procesní úpravy spotřebitelských smluv v evropském justičním prostoru. Její stěžejní část tak tvoří rozbor ustanovení nařízení Řím I a Brusel I, s využitím judikatury Evropského soudního dvora. V závěrečné části je provedeno vyhodnocení vzájemné provázanosti obou nařízení a stupně ochrany, kterou poskytují spotřebiteli, jako slabší straně smluvního vztahu …more
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of the conflict-of-law and procedural regulation of consumer contracts in European private international law. The core part of the thesis forms the analysis of Rome I regulation and Brussels I regulation, with taking into account decisions of European Court of Justice. In the final part is evaluated the interaction of both regulations and the level of protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2012
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta