Mgr. Marcela Lukášová

Master's thesis

Mučení a jiné nelidské, kruté či ponižující zacházení a trestání v oblasti vězeňství

Torture and other Inhuman, Cruel or Degrading Treatment and Punishment within the Prison System
Anotácia:
Téma mučení a jiného nelidského, krutého či ponižujícího zacházení a trestání zaměřující se na oblast vězeňství je odbornou literaturou částečně opomíjeno. Ačkoliv je právní úprava v této oblasti v souladu s požadavky na zákaz mučení a jiného nelidského, krutého a ponižujícího zacházení a trestání, domnívám se, že praxe s ní plně nekoresponduje. Zaměřuji se proto na problémy v oblasti vězeňství, které …viac
Abstract:
The issue of torture and other inhuman, cruel or degrading treatment and punishment, focused on the prison system is still partially neglected by the professional literature. Even though the legislation in this area is in obedience to the requirements for the prohibition of torture and other inhuman, cruel and degrading treatment and punishment, I believe that the practice does not fully correspond …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedúci: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law