Bc. Lukáš Auerswald

Diplomová práce

Účetní uzávěrka a závěrka, interní a externí audit v podnikatelském subjektu

The financial closing and financial reporting, internal and external audit in the business entity
Anotace:
Cílem diplomové práce "Účetní uzávěrka a závěrka, interní a externí audit v podnikatelském subjektu" je analyzovat auditorské metody a postupy v oblasti zásob a tyto aplikovat na vybranou výrobní společnost.V první části tétopráce je vysvětlen principaudituajeho základní charakteristiky,stejně tak interního auditu a důležitost vnitřního kontrolního systému.Diplomová práce obsahuje stručnou charakteristiku …více
Abstract:
The aim of the thesis "The financial closing and financial reporting, internal and external audit in the business entity" is to analyze audit methods and procedures in the area of stock and apply them to selected production companies. In the first part of this thesis is explained the principles of audits and its fundamental characteristics, as well as the importance of internal audit and internal control …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Auerswald, Lukáš. Účetní uzávěrka a závěrka, interní a externí audit v podnikatelském subjektu. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN