Tereza Jandová

Bakalářská práce

Doplňková činnost neziskové organizace poskytující domácí, hospicovou a paliativní péči

Additional activity of a non-profit organization providing home, hospice and palliative care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací. Zaměřená je především na doplňkovou činnost a zdravotní ústavy. Teoretická část se v prvních kapitolách věnuje vymezení neziskových organizací a struktuře českého neziskového sektoru. Dále se zaměřuje na účetnictví neziskových organizací a rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost. V poslední části teoretické práce jsou rozebrány ústavy …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of non-profit organizations. It mainly focuses on additional activities and health institutions. The first chapters of the theoretical part are devoted to the definition of non-profit organizations and the structure of the Czech non-profit sector. It also focuses on the accounting of non-profit organizations and the division into the main and additional activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2022
  • Vedoucí: Martin Kučera
  • Oponent: Libor Vašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87926