Martin HOLEŠ

Bachelor's thesis

Pohybová aktivita a civilizační onemocnění (přehledová studie)

Physical activity and lifestyle diseases (review)
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na posouzení významu pohybové aktivity v rámci primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění. Práce je rozdělena do dvou částí. První část přibližuje čtenáři základní pojmy týkající se pohybu, pohybové aktivity a jejich vlivu na zdraví člověka. Dále je pozornost věnována problematice vybraných nejzávažnějších civilizačních onemocnění, jakými jsou například …more
Abstract:
This dissertation concentrates on the appraisal of the physical activity meaning within primary and secondary prophylaxis of lifestyle diseases. It is divided into two parts. First part explains basic concepts of movement, physical activity and their effect on individual's health. Further, it pays attention to the most serious selected issues which are for example ischaemic heart disease, obesity and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLEŠ, Martin. Pohybová aktivita a civilizační onemocnění (přehledová studie). Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta