Theses 

Image značky Image značky ZOOT u generace X, Y – Bc. Barbora Šafaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Bc. Barbora Šafaříková

Diplomová práce

Image značky Image značky ZOOT u generace X, Y

The Image of the Brand ZOOT concerning Generation X and Y

Anotace: Diplomová práce se zabývá image značky ZOOT u generací X a Y. V teoretické části bu-dou definovány základní pojmy související se značkou, budováním značky a image a také popsány generace X a Y. Praktická část bude věnována nejprve sekundární analýze čes-kých zákazníků na internetu a konkurence ZOOTu na trhu. Na analýzu následně naváže primární výzkum, který bude zkoumat rozdíly mezi vnímáním značky ZOOT u generace X a Y. Na výsledky výzkumu naváže část projektová, ve které bude navržena strategie pro značku ZOOT, která povede ke zlepšení image u jednoho ze zkoumaných segmentů.

Abstract: The thesis deals with the image of the brand ZOOT within generations X and Y. The theo-retical part will define basic concepts which are related to brand, brand building, image and also generations X and Y. The practical part will be dedicated to secondary analysis of the Czech consumers and their consumer behavior online and ZOOT's rival on the market. The second part of the practical part will be primary research, which will research differences in perceiving the brand within chosen generations. According to the results from the previous part there will be proposed a project, which will lead to the better image at one of examined segments.

Klíčová slova: značka, image, móda, generace X, generace Y

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44459 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Šafaříková, Barbora. Image značky Image značky ZOOT u generace X, Y. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 04:01, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz