Jana Lagová

Bakalářská práce

Management rizik staré ekologické zátěže

Risk Magement of Old Ecological Burden
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou staré ekologické zátěže. Úvodní část obsahuje základní popis daného tématu, následuje význam a rozdělení ekologických zátěží, rizika z nich vyplývající a postup jejich odstraňování. Druhá část se věnuje přesné lokalizaci a popisu konkrétního území obsahujícího starou ekologickou zátěž a návrhu k jeho navrácení do stavu s co nejmenší ekologickou zátěží a …více
Abstract:
This thesis addresses old environmental burdens. Opening part contains basic description of the above mentioned subject. Next are significance, sorting of old environmental burdens, resulting risks and process of their elimination. Subsequent part is dedicated to localization and description of particular area containing old environmental burdens and to a project of its restitution back to state containing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
Zveřejnit od: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lagová, Jana. Management rizik staré ekologické zátěže. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Práce na příbuzné téma