Eva Purzycki

Doctoral thesis

Artový film a možnosti jeho exploatace na českém trhu

Arthouse Film and Possibilities of its Distribution on the Czech Market
Abstract:
Práce si klade za cíl analyzovat marketingové strategie používané při distribuci a exhibici artového filmu na českém trhu v období od nástupu digitalizace, s užším zaměřením na kino-distribuci artového filmu v kinech. Pro tento účel byla použita kvalitativní metoda výzkumu kombinující terénní průzkum, přehled literatury a polostrukturované rozhovory. Rešerše dostupné zahraniční literatury zahrnuje …more
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze marketing strategies used in distribution and exhibition of an art film on the Czech market in the time of the beginning of digitalization with the narrower focus on cinema-distribution of an art film in cinemas. For this purpose, the qualitative method of research which combines field survey, literature overview and half-structured interviews was applied. The search …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2021
  • Supervisor: Petr Dostál

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82358