Bc. Marek Musil

Diplomová práce

Krizový management a jeho použití v praxi

Crisis management and its implementation in the company
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Krizový management a jeho použití v praxi" je zhodnocení prodělané krize v tuzemském podniku CKP Chrudim a.s. V úvodní části vymezuji teoretický základ týkající se podniku, krize, krizového managementu a metod finanční analýzy. V praktické části tyto poznatky aplikuji na zvoleném podniku, kde se zabývám zejména charakteristikou prodělané krize a krizovým managementem. Následně …více
Abstract:
The aim of the thesis called “Crisis management and its implementation in the company” is to assess the crisis faced by a Czech enterprise CKP Chrudim a.s. The introductory part of the thesis focuses on theoretical background related to terms such as enterprise, crisis, crisis management and financial analysis methods. The practical part uses this theory for the above-mentioned enterprise. Special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta