MUDr. Boris Leštianský, Ph.D.

Disertační práce

Adekvátní léčba akutní bolesti u hospitalizovaných nemocných

Effective acute pain management for inpatients
Anotace:
Adekvátní léčba akutní bolesti u hospitalizovaných nemocných. Neadekvátní léčba pooperační bolesti vede k celé řadě patofyziologických důsledků, z nichž mnohé zhoršují celkovou morbiditu a významně protrahují rekonvalescenci po chirurgických výkonech. Riziko vzniku pooperační persistující bolesti rovněž stoupá. Základní organizační jednotkou v léčbě pooperační bolesti je Acute Pain Service. Hlavní …více
Abstract:
Effective acute pain management for inpatients. Inadequate postoperative pain management leads to a number of pathophysiological consequences, which can worse postoperative morbidity and prolong recovery after surgery. The risk of postoperative persistent pain is also increase. The basic organizational unit in the postoperative pain management is Acute Pain Service. The main spectrum of postoperative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 2. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie